Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy

1. Kolizja drogowa.
2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
4. Nieustapienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemuu się na oznakowanym przejściu.
5. Nieustąpieniepierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8. Niezastosowanie się do:
- sygnałów świetlnych
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9. Niezastosowanie się do znaków:
- zakaz wjazdu
- zakaz ruchu w obu kierunkach
- zakaz skrętu w lewo
- zakaz skrętu w prawo
- nakaz jazdy …
- linia podwójna ciągła
10. Nieustąpieniepierwszeństwa przejazdu:
- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
- pojazdom szynowym,
- rowerzystom,
- podczas zmiany pasa ruchu,
- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
- podczas włączania się do ruchu,
- podczas cofania
11. Naruszenie zakazu zawracania
12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania
- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
- na skrzyzowaniach,
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15. Niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania.
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

pobierz dokument tutaj